Kontakta

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss!

Pastor: Håkan Hansson

Ordförande:  Mats Vangbo  073-673 31 31

Nying: Mats Axelsson 073–217 40 02

Stick-café: Lena Lundeqvist 070 – 543 54 13

Sommarskoj: Karin Salberg 070 – 161 83 93

Föräldraträffen: Kersti Lundén Wennmyr 070 – 736 38 07