Vår Vision

Vi vill vara en biblisk församling som upphöjer och ärar Gud, uppbygger varandra och är tilldragande för dem som ännu inte lärt känna Jesus. Vi vill vinna nya människor för Gud och hjälpa dem bli överlåtna lärjungar till Jesus Kristus.

GUDSINRIKTADE!

Fil. 2:7-11
Församlingen handlar inte först och främst om verksamhet, utan att få leva i en personlig relation till Gud själv.
Vi tror att det är Gud som är livets centrum och att livet får sin mening i att leva ett liv där jag har mitt fokus på honom.
Vi vill sträva efter att lära känna honom mer. Därför vill vi att bibeln, bönen och lovsången skall vara en central plats i vår församling.

GEMENSKAPSINRIKTADE!

Apg. 2:42-47
Församlingen skall vara en plats som präglas av kärlek, omtanke och glädje. Äkta gemenskap är en bristvara i vårt individualistiska samhälle idag.
Vi vill bygga en församling som präglas av äkta gemenskap.

MISSIONSINRIKTADE!

Matt. 28:18-20, Mark. 16:15
Guds befallning begränsar sig inte till vårt närområde, utan han sänder oss ut till hela jorden med budskapet om Jesus Kristus i ord och handling.

SÖKARINRIKTADE!

Luk. 15, Matt. 9:35-38, Rom. 10:14-17
Vi är övertygade om att det bara är hos Jesus som vi kan finna svaret på vår andliga längtan. Därför vill vi som församling vara inriktade på att nå ut till de människor som söker. Vi vill försöka göra allt vad vi kan för att göra församlingen och tron tillgänglig för människor som ännu inte har en bekännande tro på Jesus Kristus.

GÅVOINRIKTADE!

Rom. 12:4-8, 1Kor. 12:4-27, Ef. 4:11-13
Den gåvobaserade inriktningen avspeglar en övertygelse om att Gud på ett suveränt sätt har gett oss gåvor och passioner som passar speciella uppgifter.
När vi får tjäna inom de områden vi är utrustade för, arbetar vi mindre i vår egen kraft och mer i den Helige Andes kraft.
Vi som församling vill arbeta för att vara en gåvobaserad församling.