Föräldraträffen

Föräldragruppen i Fläckebo är en omtyckt mötesplats för de riktigt små barnen
(upp till ca 1,5 år) och deras föräldrar, mest mammor.

Den startade för drygt 5 år sedan och det är ca 10 träffar /termin på torsdagar kl. 10-12. Vi sjunger, leker och läser enkla små sagor.
Ibland har vi något tema, men ofta har småbarnsföräldrar så mycket att prata om helt spontant, så två timmar går fort eftersom vi äter en enkel brunch tillsammans innan vi slutar.

En andaktsbok för mammor brukar ge några bra tankar på vägen tills vi träffas igen.

Gå in på Facebook-gruppen mamma/barn så får du veta när träffarna är. Välkomna alla småbarnsföräldrar!