Gudstjänst

Söndagar är den stora gudstjänstdagen för oss i Elimkyrkan och alla är välkomna att besöka oss och vara med.
Vår förhoppning är att alla åldrar skall kunna trivas tillsammans och att vi ska möta både Gud och varandra.
Samtidigt som gudstjänsten pågår i kyrksalen har barnen oftast sin gudstjänst i söndagsskolan.
Sång och musik, bön och undervisning är återkommande inslag i våra gudstjänster.

Efter samlingen i kyrksalen fortsätter gemenskapen med kyrkfika i cafédelen.

Känn dig välkommen att vara med!